4.8Out of 132 Reviews

-20% op alle spraytan artikelen! GET YOURS NOW (op=op)

-20% op alle spraytan artikelen GET YOURS NOW (op=op)

Algemene voorwaarden

Placeholder

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website cosmo-md.be, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
 3. Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

 

Artikel 2. Overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door cosmo-md, dit kan zowel een fysieke als online/offline bestelling/behandeling/opleiding zijn. Cosmo-md.be is gerechtigd bestellingen/behandelingen/opleidingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling/behandeling/opleiding niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

 

Artikel 3. Prijzen

 1. De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s. Verzendkosten en eventuele rembourskosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen.
 2. De verzendkosten van bestellingen onder de EURO 200,- bedragen EUR 6,95 binnen België en voor Nederland EURO 11,00.
 3. Cosmo-md.be kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 4. Betalingen

 1. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan de bestelling van een klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling geschiedt altijd geheel vooraf of contant bij aflevering. Betaling is mogelijk door:
 2. a) iDeal: Als u bankiert via Internet bij de Rabobank, ABN AMRO, KBC, FORTIS of ING (postbank), kunt u via onze site op een veilige manier elektronisch de betaling van uw bestelling regelen. Een elektronische betaling via Internet. Na het plaatsen van uw bestelling, kiest u voor de betaalmethode iDeal. Er opent zich een scherm waarbij u kunt kiezen voor de bank waarbij u online bankiert. U volgt dan de procedure die u gewend bent met betalingen via internetbankieren. In principe wordt de betaling dezelfde werkdag nog verwerkt.
 3. b) paypal: Als u verkiest te betalen met VISA, Mastercard,….
 4. In geval van betaling vooruit middels overboeking per bank dient betaling volledig binnen zeven (5) dagen na orderdatum door cosmo-md.be te zijn ontvangen, waarna de bestelling zal worden verzonden.
 5. De klant geeft cosmo-md.be toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
 6. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van cosmo-md.be

 

Artikel 5. Levering

 1. Cosmo-md.be streeft ernaar om bestellingen binnen 2-7 werkdagen na ontvangst van de betaling af te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.. Hiertoe is cosmo-md.be echter niet verplicht.
 2. Cosmo-md.be is verplicht binnen dertig (30) dagen na ontvangst van uw bestelling te leveren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of zijn er om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen maximaal drie (3) weken na plaatsing van de bestelling bericht, en heeft de klant in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren.
 3. Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. De aangeboden goederen en/of diensten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken.

 

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de ter zake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan cosmo-md.be verschuldigd is, heeft voldaan.

 

Artikel 7. Klachten

 1. Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel desondanks niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling een mail sturen naar [email protected] Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 dagen, in overleg met u oplossen. Indien dit niet lukt binnen 3 dagen zullen wij u dit melden. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen. De portokosten voor het retourneren van een artikel met een klacht komen in eerste instantie voor rekening van de klant. Deze kosten zullen gecrediteerd worden indien de klacht gegrond verklaard wordt.
 2. Mocht de geboden oplossing niet aan uw verwachting voldoen dan kunt u de volledige bestelling binnen 5 (5) werkdagen, zonder bijkomende kosten, annuleren. Het reeds betaalde bedrag zal direct worden gecrediteerd met inachtneming van hetgeen zoals bij artikel 8.6 beschreven. Deze garantie vervalt wanneer a. artikelen gedragen cq. gebruikt zijn, b. u zelf heeft getracht het gebrek te herstellen, c. u de gebruiksaanwijzing en /of gebruiksinstructies niet heeft opgevolgd.

 

Artikel 8. Annulering van uw Bestelling

 1. Iedere bestelling(uitgesloten art.10) kan, zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen vierentwintig (24) uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen naar [email protected] Uw order annulering zal per e-mail bevestigd worden. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert cosmo-md.be het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien (14) dagen, Cosmo MD zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.
 2. De koper heeft, conform de wet koop op afstand, het recht om de bestelling binnen veertien (14) dagen (uitsluitend de gehele) bestelling te herroepen (annuleren), zonder aanbetaling van een boete en zonder opgave van redenen. De koper heeft dan ook de mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen cosmo-md.be berekent in dit geval geen kosten voor de verzending aan het bezorgadres van artikelen op deze wijze, de klant is echter wel gehouden de bestelling op eigen kosten te retourneren.
 3. Hiertoe dient u binnen veertien (14) dagen het product aan te melden via [email protected] Mits uw verzoek voldoet aan het bovenstaande, ontvangt u binnen drie (3) werkdagen een bevestiging met het adres waarnaar u uw bestelling kunt retourneren.
 4. U ontvangt een bevestiging per e-mail zodra wij uw zending hebben ontvangen en afgehandeld. Mits voldaan, vindt restitutie van het volledige orderbedrag uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de bevestiging van ontvangst van uw bestelling door cosmo-md.be plaats.
 5. Indien u niet binnen vierentwintig (24) uur na bevestiging de bestelling, of binnen drie (3) dagen na ontvangst op het afleveradres heeft geannuleerd, c.q. geen bevestiging van annulering kunt overleggen, bent u betalingsplichtig. cosmo-md.be is gerechtigd kosten aan de u door te berekenen, indien de bestelling niet is geannuleerd en niet binnen de gestelde periode voldaan wordt. Uitsluiting. Enkele producten zijn uitgesloten van de zichttermijn of bedenktijd:
  Producten die verzegeld waren, en waarvan de verzegeling verbroken is;
  Tijdsgebonden producten;
  Producten die uniek voor u zijn gemaakt zijn;
  Producten die zijn aangeschaft met een coupon, waardebon of voucher.
  Alle cursussen Producten die aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen helaas niet worden geruild of geretourneerd. Voor deze producten is geen (deel)restitutie mogelijk.
 6. Niet voor professionele klanten. Voor hen is dit herroepingsrecht niet van toepassing. 
 7. Voor professionele klanten: Alle door de vertegenwoordigers van cosmo-md afgesloten verkopen of andersluidende contracten zijn bindend voor de koper. De eventuele herroeping van de koper is onderworpen aan het schriftelijk en voorafgaandelijk akkoord van de leverancier die de volledige of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst kan eisen. Voor telefonische, fax of e-mail bestellingen van de koper aanvaardt de leverancier geen aansprakelijkheid tenzij de koper kan aantonen dat een foutief uitgevoerde bestelling aan de leverancier te wijten is. De leverancier behoudt zich het recht voor om bij, of na het aangaan van overeenkomsten, alvorens (verder) te presteren, van de koper te eisen zekerheid te stellen, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen zal worden voldaan. Elke annulatie der bestellingen door de koper zal aanleiding geven tot een schadevergoeding dewelke partijen hierbij in gemeen overleg begroten op 40% van de bestelde waarde ten titel van geleden schade wegens bedrijfsstoornis, aanleg stock en gederfde winst in hoofde van de leverancier. Indien de uitvoering van onze verplichtingen verhinderd wordt door een onbekende oorzaak, namelijk door toeval of overmacht, zal de uitvoering van het contract geschorst worden indien de verhindering tijdelijk is, en nietig verklaard worden indien deze verhindering definitief is. Geen enkele terugzending van goederen, van welke aard ook, zal aanvaard worden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord. Alle goederen in consignatie vb. IPL, blijven eigendom van het bedrijf en dienen beheerd te worden als een goede huisvader. Verlies van consignaties zal doorgerekend worden aan de ontlener.

 

Artikel 9. Annulering van uw cursus

ANNULERING “UITSTEL“ STOPZETTING – OVERMACHT

– Indien een student een inschrijving wil annuleren, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:

 1. Bij annulering tot zes (6) weken voor aanvang van de eerste les wordt 50% van het totale opleiding geld aangerekend;
 2. Bij annulering binnen zes (6) weken voor aanvang van de eerste les is het volledige opleidingsgeld verschuldigd.

 

Als een student een inschrijving wil verplaatsen, om welke reden ook, dan geldt de volgende regeling:

 1. Bij verplaatsing tot zes (6) weken voor aanvang van de eerste les is het kosteloos om te verplaatsen
 2. Bij verplaatsing minder dan zes (6) weken voor aanvang van de eerste les wordt 10% van het totale opleidingsgeld aangerekend
 3. Bij verplaatsing minder dan twee (2) weken voor aanvang van de eerste les wordt 20% van het totale opleidingsgeld aangerekend
 4. Bij verplaatsing minder dan (48) uur voor aanvang van de eerste les is 50% van het totale opleidingsgeld aangerekend
 5. – Inschrijving verplaatsen zal pas gebeuren na het betalen van de bijhorende kosten (indien van toepassing). Wij kunnen uw nieuwe plaats pas garanderen na het verwerken van uw betaling
 6. – Berekening van verplaatsingskosten gebeurt op het normale gang van zaken. We houden hierbij geen rekening met eventuele kortingen.
 7. – Een student kan zijn inschrijving niet overdragen aan een ander persoon, tenzij met goedkeuring van Cosmo MD.
 8. – Cosmo MD kan kosteloos een opleiding annuleren indien de annulatie dient te gebeuren door onbeschikbaarheid van docent(en), opleidingsruimte of onvoldoende deelname.
 9. – Indien een student een lopende opleiding wil stopzetten, zal 100% van het openstaande bedrag ineens moeten voldaan
 10. – Als de student na stopzetting van een lopende opleiding, opnieuw wil starten in een latere (zelfde) opleiding, zal er 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht De student kan er ook voor kiezen om zich op een wachtlijst te plaatsen. Indien er een plaats vrijkomt in eenzelfde opleiding, na aanvangsdatum kan de student hieraan kosteloos deelnemen. Eender welke verplaatsing kan pas gebeuren nadat de cursist het volledig bedrag heeft betaald van de oorspronkelijke opleiding.
 11. – Annulering dient steeds schriftelijk te gebeuren, per brief, per fax of per e-mail. Uitgegaan wordt van de datum van de poststempel of de fax of e-maildatum. Het enige e-mailadres dat de student hiervoor kan gebruiken is [email protected]
 12. – Studenten die een opleiding hebben aangevat, doch vervroegd zijn gestopt, om welke reden ook, hebben geen recht op terugbetaling en zijn gehouden om indien het volledige opleidingsgeld nog niet zou zijn gestort, het resterende bedrag integraal te voldoen.
 1. – Als Cosmo MD de opleiding niet kan uitvoeren wegens overmacht, heeft Cosmo MD het recht de opleiding kosteloos te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen: opstanden, natuurfenomenen, ernstige ziekte of overlijden docent

 

Artikel 10. Bestellingen/communicatie
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en cosmo-md.be, dan wel tussen cosmo-md.be en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en cosmo-md.be, is cosmo-md.be niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van cosmo-md.be.

 

Artikel 11. Overmacht
1. Cosmo-md.be heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling/behandeling/opleiding van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat cosmo-md.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

2. Cosmo-md.be heeft in geval van overmacht recht om, naar eigenkeuze, de uitvoering van een opleiding van een cursist op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat cosmo-md.be gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard: zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven, zullen cosmo-md.be en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 3. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Brugge België.

 

Artikel 13. Kortingen en Waardebonnen

 1. Cosmo-md.be Waardebonnen kunnen uitsluitend ingewisseld worden op en via de website cosmo-md.be
 2. De korting wordt gegeven op het totaalbedrag van de bestelde producten exclusief verzendkosten, eventuele rembourskosten of andere bijkomende kosten.
 3. Waardebonnen zijn niet geldig in combinatie met andere acties en / of (sponsor)aanbiedingen.
 4. Per bestelling kan slechts 1 Waardebon worden ingewisseld

 

Artikel 14. Garantie voorwaarden

 1. De garantieperiode bedraagt voor alle apparatuur één jaar volledige fabrieks/montage garantie + één jaar onvolledige garantie, dit houd in dat bij reparatie u alleen voor het desbetreffende onderdeel betaald en niet voor de montage/werk uren van de monteur met ingang van de aankoopdatum.
 2. Tijdens de garantieperiode neemt cosmo-md.be de kosten voor reparatie of vervanging van defecte onderdelen voor zijn rekening.
 3. Defecte producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of vervangingsonderdelen door cosmo-md.be aan de koper zijn geleverd, komen ter beschikking van en worden eigendom van cosmo-md.be.
 4. Cosmo-md.be er na herhaaldelijke inspanningen niet in slaagt om het product in goede werkende staat te herstellen, dan is cosmo-md.be gerechtigd om het product te vervangen door een identiek of functioneel gelijkwaardig product.
 5.  Deze Garantie voorziet niet in andere verhaalsmogelijkheden of rechtsmiddelen voor de koper dan in dit document vermeld. De Garantie omvat bijvoorbeeld geen vergoeding van incidentele schade, gevolgschade of enige andere vormen van schade of verlies.

Niet onder deze garantie vallen:

 • Producten of onderdelen met een beperkte gebruiksduur of die als verbruiksartikel kunnen worden aangemerkt.
 • Defecten voortvloeiend uit het door de gebruiker in strijd handelen met de voorschriften in de gebruiksaanwijzing of technische en/of veiligheidsnormen.
 • Defecten voortvloeiend uit ongelukken, brand, onachtzaamheid, verkeerd gebruik, slijtage, verkeerde installatie, het terechtkomen van vloeistoffen of andere vreemde stoffen in plaatsen van in het product zoals elektriciteitsbronnen, printplaten, electromotoren, pompen bijv. door het vervoer van apparatuur met een volle waterreservoir en/of het niet tijdig legen van het cryolipolyse filter of defecten die zich voordoen tijdens het transport naar of van de koper
 • Defecten veroorzaakt door het gebruik van onderdelen of accessoires van een ander merk dan cosmo-md.be of veroorzaakt door het aanpassen, repareren of demonteren van het product door een persoon die niet door cosmo-md.be is geautoriseerd om dergelijke handelingen te verrichten.
 • Indien de garantie sticker(s) verbroken is/zijn.
 • Indien er geen onderhoud is verricht (door uitsluitend cosmo-md.be binnen de gestelde termijn. De gestelde termijn bedraagt voor alle door cosmo-md.be geleverde apparatuur: minimaal eenmaal per 12 maanden.
 1. Indien de flits/laser lamp niet is vervangen binnen de gestelde maximaal aantal flitsen of termijn:
  -IPL-SHR apparaat type L1 pro / 550.000 flitsen of twee jaar
  -Nd YAG laser type Y1 pro / 800.000 flitsen of drie jaar
  -PICO laser type Y2 pro / 10.000.000 of 7.5 jaar (handstuk vervangen
  -Diode ICE laser type D1 pro 808nm / 10.000.000 of 5 jaar (handstuk vervangen)
  -Diode ICE laser V type D2 pro / 10.000.000 of 5 jaar (handstuk vervangen)
  Raadpleeg in het onwaarschijnlijke geval dat uw product defect raakt de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Meent u dat uw product defect is, neem dan direct contact op met de geautoriseerde leverancier die u het product heeft verkocht of met het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicecentrum. U dient deze koopovereenkomst alsmede uw aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen.
 2. Indien apparatuur defect raakt binnen (of buiten) de genoemde garantieperiode dient koper zelf zorg te dragen voor transport van het apparaat naar de vestiging van cosmo-md.be, tevens is dit op eigen risico van koper. Dit is ook van toepassing indien apparatuur eerder is afgeleverd op het vestigingsadres van koper.
 3. Deze garantie geldt enkel voor producten die werden aangeschaft en uitsluitend werden gebruikt in de Europese Unie en Zwitserland. Als het product niet door cosmo-md.be op de markt werd gebracht in het land waar het werd gebruikt, kan het voor het uitvoeren van reparaties op grond van de garantie nodig zijn om reserveonderdelen te verkrijgen uit een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht dan wel om de reparatie te laten uitvoeren in een land waar het product oorspronkelijk op de markt werd gebracht. In beide gevallen dient de koper deze koopovereenkomst alsmede zijn aankoopbewijs met aankoopdatum te kunnen overleggen. Eventueel transport, zowel van het product als van eventuele reserveonderdelen, komt voor rekening en risico van de koper en kan tot vertraging in het reparatieproces leiden.
 4. Cosmo-md.be is nimmer gehouden tot betaling van enige schadevergoeding aan koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 5. Cosmo-md.be biedt geen enkele resultaat garantie op behandelingen uitgevoerd met apparatuur dat is aangeschaft bij Cosmo-md.be
 6. Cosmo-md.be aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geen enkel geval voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

 

Vragen, klachten en opmerkingen

Mocht u na het lezen van deze voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust telefonisch of per e-mail contact met ons op.

 

 

E-mail: [email protected] 
contact: +32 (0)59 80 11 87 +32 (0)465074915

Handelsnaam: BV Cosmo MD
Plaats: Oostende
Adres: Manestraat 11
Postcode: 8400
BTW-nummer: BE0758548215 

IBAN/SEPA BE47103050858380
BIC NICABEBB

Banknaam: CRELAN

Alle rechten voorbehouden.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

 • Al je orders en retouren op één plek
 • Het bestelproces gaat nog sneller
 • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

vergelijk0

Cosmo MD / - Reviews @
Fijn dat je er bent! Je weet dat ze zijn: cookies. Geef per categorie jouw keuze voor het gebruik van de cookies aan. De cookies van Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd en daarom plaatsen wij die zonder toestemming. Lees hier meer over in onze Privacy Policy. Wil je de beste website ervaring. Vink dan alle vakjes aan. Ben je hier per ongeluk gekomen of wil je geen op jou afgestemde informatie zien. Laat ze dan uit staan. Manage cookies